Advertisement

Danish Farmers and the Cultural Environment

Landscape Management with a Cultural Dimension
 • Per Grau Møller
Chapter
 • 151 Downloads

Abstract

Landscape management is a well-known and much-debated issue in socalled “modern welfare” societies. the management of landscapes within these societies is usually in the hands of state or council employees, but is almost always put into practice by local farmers, who have used the landscape for agricultural purposes for thousands of years. For a number of years, state bureaucracies in most of Western Europe have focused on the limited term nature conservation in regards to landscape management, and the role of farmers in this respect. So when the term conservation has been used, its meaning has usually referred only to the preservation of flora and fauna, or their habitats (Green 1996; Beedell & Rehman 2000; Wilson & Hart 2001). Legislation, registration and strategic research in Denmark concerning landscape management have for decades been directed primarily towards nature conservation; although nobody involved in the process will claim that particular situation to be an ideal one (Agger et al. 1986; Brandt 1994).

Keywords

Cultural Heritage Cultural Dimension Cultural Environment Cultural Landscape Landscape Management 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Agger, P., Brandt, J., Byrnak, E., Jensen, S.M. & Ursin, M. (1986). Udviklingen i agerlandets småbiotoper i Østdanmark. Roskilde: Forskningsrapport, Publikationer fra Institut for Geografi, Samfundsanalyse og Datalogi, 48.Google Scholar
 2. Beedell, J. & Rehman, T. (2000). Using Social Psychology Models to Understand Farmers’ Conservation Behaviour. Journal of Rural Studies, 16, 117–127.CrossRefGoogle Scholar
 3. Brandt, J. (1994). Småbiotopernes udvikling i 1980’erne og deres fremtidige status i det åbne land. In J. Brandt, & J. Primdahl (Eds.), Marginaljorder og landskabet — marginaliseringsdebatten 10 år efter (pp. 21–49). Rapport fra et tværfagligt seminar afholdt af Landskabsokologisk Forening i samarbejde med Institut for Økonomi, Skov og Landskab, KVL, fredag den 25. september 1992 — Forskningsserien nr. 6. Lyngby: Forskningscentret for Skov & Landskab.Google Scholar
 4. Dragsbo, P. & Ravn, H. (2001). Jeg en gård mig bygge vil — og der skal were have til. En kulturhistorisk-etnologisk undersogelse af lange linier og regionale kulturforskelle i gårdens landskab: Bygninger, haver og omgivelser ved danske landbrugsejendomme 1900–2000. Kerteminde: Landbohistorisk Selskab.Google Scholar
 5. Elberg, K. (2002). Nutidige landbrugslivsformer. Bol og By. Landbohistorisk Tidsskrift 2001:2, 83–108.Google Scholar
 6. Fund og Fortidsminder (2003). http://www.dkconline.dk. 11.11. 2003.
 7. Gaukstad, E. (2000). Jordbrugslandskapets kulturverdier — utfordringer i et tverrsektorielt samarbeid. Nord 2000:18. Kobenhavn: Nordisk Ministerråd.Google Scholar
 8. Green, B. (1996). Countryside Conservation: Landscape Ecology, Planning and Management. 3rd Ed. London: E & FN Spon.Google Scholar
 9. Hojring, K. & Caspersen O.H. (1999). Landbrug og landskabscestetik. Udviklingen i landbruget 1950–1995 og dens konsekvenser for landskabets oplevelsesmæssige indhold. Park- og Landskabsserien nr. 25. Horsholm: Forskningscentret for Skov & Landskab.Google Scholar
 10. Ihse, M. & Lindahl, C. (2000). A Holistic Model for Landscape Ecology in Practice: the Swedish Survey and Management of Ancient Meadows and Pastures. Landscape and Urban Planning, 50, 1–3, 59–84.CrossRefGoogle Scholar
 11. Kristensen, S. (1999). Agricultural Land Use and Landscape Changes in Rostrup, Denmark: Processes of Intensification and Extensification. Landscape and Urban Planning, 46, 1–3, 117–123.CrossRefGoogle Scholar
 12. Moller, P.G. (2001). Kulturmiljoregistrering. Fortid og Nutid, 1, 3–22.Google Scholar
 13. Moller, P.G. (2002). Det moderne landbrug og kulturmiljøet. Bol og By. Landbohistorisk Tidsskrift 2001:2, 41–82.Google Scholar
 14. Moller, P.G., Näsman, U., Elmer, B.D., Höll, A., Myrtue, A. & Sorensen, E.M. (2002). Bæredygtig arealanvendelse — den kulturelle dimension i landskabet. In P.G. Moller, R. Ejrnæs, A. Höll, L. Krogh, & J. Madsen (Eds.), Foranderlige Landskaber — integration af natur og kultur i forvaltning og forskning (pp. 144–179). Odense: University Press of Southern Denmark.Google Scholar
 15. Pedersen, K., Jensen, LB., Post, K., Zink, A.M. & Sorensen, K.D. (2002). Katalog over EU’s landdistriktsstotteordninger i udvalgte EU-lande. Kobenhavn: Landboforeningerne & Landbrugsrådet (http://www.lr.dk/planteavl/informationsserier/nyheder/lpnyhed124_eustoette.htm).Google Scholar
 16. Primdahl, J. (1999). Agricultural Landscapes as Places of Production and For Living in Owner’s Versus Producer’s Decision Making and the Implications for Planning. Landscape and Urban Planning, 46, 1–3, 143–50.CrossRefGoogle Scholar
 17. Primdahl, J. (2001). Landmanden som landskabsforvalter. In T. Hels, K. Nilsson, J.N. Frandsen, B. Fritzboger & C.R. Olesen (Eds.), Grcenser i landskabet (pp. 219–228). Odense: University Press of Southern Denmark.Google Scholar
 18. Renes, J. (1999). Evaluating Historical Landscapes. In G. Setten, T. Semb & R. Torvik (Eds.), Shaping the land, vol. III the future of the past, Proceedings of the Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape, 18th Session in Roros and Trondheim, Norway, September 7th–11 th 1998 (pp. 641–650). Trondheim.Google Scholar
 19. Stenseke, M. (2001). Landskapets Värden — lokala perspektiv och centrale utgångspunkter. Choros 2001.1. Göteborg: Kulturgeografiska Institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.Google Scholar
 20. Thybirk, K. & Haugaard, H. (2001). Naturplaner på bedriftsniveau. København: Danmarks Miljøundersogelser & Skov- og Naturstyrelsen (http://www.skovognatur.dk/natur/forskningsartikler/naturplaner_art.htm).Google Scholar
 21. Wilson, G.A. & Hart, K. (2001). Farmer Participation in Agri-Environmental Schemes: Towards Conversation-oriented Thinking? Sociologia Ruralis, 41, 2, 254–274.CrossRefGoogle Scholar
 22. World Commission on Environment and Development. (1987). Our Common Future. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
 23. http://www.sdu.dk/Hum/ForandLand/English/Index.htm. the Danish Research Centre Changing Landscapes 1997–2001 financed by the Danish Strategic Environmental Research Programme.

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 2004

Authors and Affiliations

 • Per Grau Møller
  • 1
 1. 1.Centre for Cartographical DocumentationUniversity of Southern DenmarkDenmark

Personalised recommendations